GDPR

Nota de Informare cu privire la politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

GDPR

Nota de Informare cu privire la politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezenta notificare are scopul de a descrie practicile pe care ALP EDU PRO le urmează în ceea ce privește sistemele de management al relațiilor cu clienții (sistemele CRM), din punctul de vedere al respectării intimității tuturor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate si stocate în sistemele CRM pentru activități de marketing direct.

 

2. Cine gestionează sistemele CRM ale ALP EDU PRO?

„ALP EDU PRO” se referă la firma ALP EDU PRO SRL, entitate juridica de tip societate cu răspundere limitată din Romania, cu sediul social la adresa: str Nucului, nr 23, cam 3, Dumbravita, 307160, jud Timis. Datele cu caracter personal stocate in sistemele CRM sunt disponibile firmei ALP EDU PRO (a se vedea sectiunea „Cine poate accesa informatiile dumneavoastra” de mai jos) care este operatorul datelor de contact.

3. De ce avem nevoie de informațiile dumneavoastră?

Sistemele CRM sunt instrumentele ALP EDU PRO de management al relațiilor cu clienții /persoanele de contact, care susțin operațiunile ALP EDU PRO de contactare a clientilor sau potentialilor clienti, în vederea derularii contractelor sau stabilirii oportunității și conditiilor de semnare a unui contract.

Clienții, potentialii clienti și persoanele de contact înregistrate în sistemele CRM pot fi transmise către ALP EDU PRO prin intermediul conducerii, al materialelor de marketing, al oportunităților de învățare, a chestionarelor și a invitațiilor la evenimente. Datele cu caracter personal inregistrate in sistemele CRM sunt folosite în vederea derularii contractelor sau stabilirii oportunității și conditiilor de semnare a unui contract. Prelucrarea datelor dumneavoastra de contact ne permite sa comunicam cu dumneavoastra prin posta electronica, mesaje text, in format tiparit sau, ocazional, daca este necesar, si prin telefon. Pentru a conferi legitimitate prelucrarii datelor cu caracter personal inregistrate in sistemele sale CRM, ALP EDU PRO se bazeaza pe următoarele principii ale GDPR:

• Procesarea este necesară derulării unui contract sau stabilirii oportunității și condițiilor de semnare a unui contract sau

• ALP EDU PRO are un interes legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din sistemele CRM, conform principiului legalitatii, acest interes legitim fiind acela de a prelucra datele cu caracter personal pentru activități de marketing direct sau

• ALP EDU PRO a obținut acordul persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal din sistemele CRM.

4. Ce tip de date cu caracter personal sunt prelucrate în sistemele CRM?

Sistemele CRM prelucrează datele cu caracter personal ale foștilor, actualilor și potențialilor clienți (inclusiv persoane fizice din cadrul unui client persoană fizică) ai ALP EDU PRO. De asemenea, sistemele CRM conțin date ale altor persoane de contact în scopuri comerciale, precum și ale foștilor angajați. In sistemele CRM sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Nume, prenume, funcție, adresa, e-mailul, numerele de telefon, numărul de fax;

• preferințele în materie de marketing (segmentul de comunicare);

• răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.

5. Date cu caracter personal sensibile

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea umneavoastră rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viata sau orientarea sexuală. ALP EDU PRO nu colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca în sistemele sale CRM. Intenția sistemelor CRM nu este de a prelucra acest tip de date decât dacă ne furnizați în mod explicit date cu caracter personal sensibile (de exemplu, cerințe specifice referitoare la alimente, în situațiile în care participați la unul dintre evenimentele noastre).

6. Cine poate accesa informațiile dumneavoastră?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat în funcție de necesitați. Personalul din departamentul de marketing și vânzări al ALP EDU PRO are acces la informațiile dumneavoastră de contact. Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terților numai în următoarele situații:

• în cazul în care terțul respectiv este angajat de ALP EDU PRO pentru a facilita, a menține sau susține sistemele CRM (de exemplu, pentru furnizarea de servicii de tehnologia informației și alte servicii de suport administrativ pentru operarea sistemelor CRM);

• în cazul în care acest lucru este solicitat în mod explicit de dumneavoastră;

• dacă acest lucru este solicitat printr-o hotărâre judecătorească sau orice alta cerință legală sau de reglementare.

7. Păstrarea datelor

Datele persoanelor de contact care nu au mai fost utilizate timp de 36 luni vor fi șterse din sistemele noastre CRM. Daca doriți ca datele dumneavoastră sa fie șterse din sistemele CRM sau dacă doriți sa va opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru activități de marketing direct, va rugam sa ne trimiteți un e-mail prin intermediul

8. Securitate

ALP EDU PRO se angajează sa asigure faptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în siguranța. Pentru a preveni accesul sau divulgarea neautorizata a datelor, ALP EDU PRO dispune de măsuri tehnice și organizatorice prin care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în siguranța. Personalul ALP EDU PRO și terții pe care ALP EDU PRO ii angajează pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt obligați sa respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră.

9. Operarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

ALP EDU PRO nu va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terți (cu excepția oricăror parți externe menționate în secțiunea 6 de mai sus), decât în cazul în care deținem permisiunea dumneavoastră în acest sens sau dacă acest lucru este solicitat prin lege. Aveți dreptul legal de a solicita detalii cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deține ALP EDU PRO. Pentru a confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în sistemele noastre CRM sau pentru a accesa aceste date în sistemele CRM, va rugam sa contactați reprezentantul dumneavoastră ALP EDU PRO sau sa trimiteți un e-mail la adresa 

10. Rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării sau portabilitatea datelor

Pentru a confirma faptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt corecte și actuale sau pentru a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării sau o copie portabila a acestora, puteți sa îl contactați pe reprezentantul dumneavoastră ALP EDU PRO sau sa trimiteți un e-mail la adresa office@alpedupro.ro.

11. Drepturile persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal

În vederea asigurării unei informării corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a fi notificat de către operator.

12. Date contact pentru solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând din 25 mai 2018, dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale sau daca aveți întrebări sau preocupări suplimentare, va rugam sa contactați reprezentantul dumneavoastră ALP EDU PRO sau sa trimiteți un e-mail la adresa

Avem locuri limitate, Grăbește-te!

libere din 120

Avem locuri limitate, Grăbește-te!

libere din 120
Vrei să îți dezvolți cariera?

Contactează-ne … Nouă ne place să comunicăm!

Sediul Central

Central Park Business Centre
str. Paris nr 2A, cam 201, Timisoara

Lucia Pop

Așteptăm întrebările tale!

5 + 7 =

Vrei să îți dezvolți cariera?

Contactează-ne … Nouă ne place să comunicăm!

Centrul Regional Timișoara

Central Park Business Centre
Str Paris, nr 2A, cam 201-202, Timișoara

+40 256 295 355
office@alpedupro.ro

Centrul Regional București

Impact Hub
Splaiul Unirii, nr 165, cladirea TN2, etaj 1, Bucuresti

+40 730 710 059
bucuresti@alpedupro.ro

Așteptăm întrebările tale!

3 + 5 =

Home      Beneficii      Cursuri      Testimoniale      Contact      GDPR      Înscrie-te